Nydalen Mandagstrening Korridor/ Høydekurve (18.05.2014)