Utsättning, MoF Akselås Hillside (26.06.2014) Utsättning, MoF Akselås Hillside (26.06.2014)