Kompasstrening Høiås (09.12.2010)
Kategori: Trening
Kart/område: Høiåsmarka
Arrangør: Halden SK UFO
Land: Norge
Den røde streken er veivalg i kompass-stjerna. bommet litt på 5 post, tilbake fra 6 post og 7. Førte gruppa hjem igjen, den grønne streken er veivalget tilbake.(ville ikke ta sti-veivalget, vi tok det til stjerna)
Vis kommentarer (0)
 
Kompasstrening Høiås (09.12.2010)